Przeglądając ‘internety’ można odnieść wrażenie, iż IT jest branżą marzeń – każdy może w niej pracować, każdy może się...